Transport av patient

SOS önskar hjälp med en sjöambulans och det gäller en person som befinner sig på Missjö och som ramlat på en klippa och skadat sitt knä. Vi lämnar kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt. På plats gör vi ett första omhändertagande och transporterar sedan patienten till ambulans 9350 i Tyrislöt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.