Sjöambulans

Under den gångna helgen har sjöräddarna på Visingsö stationen blivit utlarmade tre gånger av SOS. Två av larmen gällde sjöambulans prio 2 från Visingsö till Gränna och det tredje larmet gällde en försvunnen person som vi sökte strandnära efter. Lyckligtvis återfanns personen oskadd på land. God samverkan med polis och räddningstjänst i ärendet. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.