Person som fallit

SOS önskar hjälp med en sjöambulans och denna gång gäller det en person som fallit illa på berg och skadat sitt knä. Personen befinner sig en bit in i skogen på en ö och är kraftigt smärtpåverkad. Rescue Ingegerd Ramstedt lämnar kaj i Arkösund och samtidigt går Rescue Ingrid af Slättö och möter ambulans 9350 vid Tyrislöt om det skulle bli aktuellt med extra hjälp på plats på aktuell ö.

På plats med Rescue Ingegerd Ramstedt stabiliserar vi knät och tar även hand om en sårskada. Vi får åven god hjälp av personerna som redan befinner sig på platsen som hjälper oss att flytta den skadade till vår baljbår och tillsammans kan vi bära ner patienten till vår båt för transport till väntande ambulans.

Vi vill rikta ett stort tack till personerna på ön som bistod i arbetet samt ambulans 9350 för gott samarbete.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.