Sjöambulans

På sena efm inkom idag ett larm från SOS larm, med ett sjöambulans uppdrag. Rescue Ilse Sanne bemannades med fyra frivilliga sjöräddare tillsammans med två ambulanssjuksköterskor och begav sig till angiven position i Höga kustens skärgård. Vid ankomst lastades patienten och ett första omhändertagande gjordes. Därefter påbörjades återfärden till RS Örnsköldsviks hemmahamn där patienten lastades över till landsvägsambulans för vidare transport och omvårdnad.

Rescue Ilse Sanne återställdes och klargjordes inför nya uppdrag.

@ambulansenornskoldsvik #Högakusten #Örnsköldsvik #RescueIlseSanne #Frivilliga #Sjöräddningssällskapet #SSRS #ambulans

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.