Sjöambulans

Sjöambulans

Söndag efm inkom ett sjöambulanslarm från SOS med prioritetsgrad 1. Snabbt bemannades Rescue Ilse Sanne med fyra frivilliga sjöräddare och båten klargjordes för avfärd i väntan på ambulanspersonalen. Efter att två ambulanssjuksköterskor ankommit, avgick färden skyndsamt mot larmad position i Höga Kusten. Efter ett första omhändertagande vid ankomst, togs patienten ombord och återfärden till hemmahamn och landsvägsambulans påbörjades. Vid ankomst till hemmahamn togs patienten över till landsvägsambulansen för fortsatt färd till sjukhus och vidare vård.

Rescue Ilse Sanne återställdes och ett överlämnande till kommande veckas jourlag genomfördes, därmed får avgående jourlag en välbehövlig vila efter en vecka med ett flertal uppdrag.

#SSRS #Jour #Uppdrag #Ambulans #Frivilliga #Sjöräddare #Högakusten #RSÖrnsköldsvik #Regionvästernorrland

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.