Sjöambulans

Vi blir kontaktade av SOS och det gäller en person som blivit huggormsbiten och ormen bet igenom en tunnare sko. Patienten befinner på en ö söderut i vårt område. Vid, som i detta fall ett huggormsbett på en ö, är tiden en mycket viktig faktor och hela transportkedjan måste fungera effektivt. Vi lämnar kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt och efter att vi hämtat patienten möter vi upp ambulans 9350 i Arkösund för vidare transport till Norrköpings sjukhus.

Not!

Det är viktigt att känna till att vid ett huggorm/ insektsbett kan en person mycket snabbt bli sämre och behöva akut sjukhusvård. Om du eller någon i din närhet blir exempelvis huggormsbiten kontakta alltid 112 för en bedömning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.