Dagens andra sjuktransport

Under tidigare pågående uppdrag har vi fått in ytterligare ett larm via SOS. Det gäller en person som fallit illa och skadat sig. Ambulans 9350 knyts också till detta ärende och är på plats i Arkösund kort efter att vi överlämnat patient nummer 1 till ambulans 9130. Patienten som ramlat och skadat sig befinner sig strax norr om Arkösund på en ö. Framme på plats tar vi tillsammans med ambulanspersonalen hand om personen och lastar sedan på vår baljbår och transporterar in till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.