Sjöambulanstransport

Strax efter klockan 10 på onsdagen ljuder personsökarna. SOS Alarm har fått in en befarad ryggskada på en av öarna I södra skärgården, vi väntar in ambulans innan avfärd. På plats görs bedömningen att läget är allvarligare än först befarat så efter en första insats lastas patienten ombord på Rescue Evert Taube för transport in till land.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.