Båt på grund

Denna gång gäller det en mindre fritidsbåt som gått på grund öster om Arkösund. Då haveristen ligger i ett utsatt läge, med vatteninträngning som ett resultat av grundstötningen, så behöver man hjälp omgående. Vi larmas ut och lämnar kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt samtidigt som Kustbevakningens enhet 313 som också är i området. När vi anländer till haveristen kopplar vi en bogsertross och bogserar till varvet i Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.