Sjöräddning

Larm från JRCC, en segelbåt tar in vatten norr om Oxelsund. Vi beger oss mot positionen med Rescue Ingegerd Ramstedt samtidigt som lotsbåt 212 som befinner sig i närheten av haveristen. Lotsbåt 212 meddelar att de klarar sig själva då det troligen är en slang på maskinen som gått sönder då vatteninträngningen slutade så snart besättningen stängde av motorn. Lotsbåt 212 bogserar haveristen till fiskehamnen i G:a Oxelösund och vi går åter till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.