Sjöräddning

En friitidsbåt driver mot klippor i höjd med Falkens grund. Haveristen har försökt att ankra upp men de inte ankaret att ta och draggar därför mot land. När vi anländer med Rescue Ingegerd Ramsredt är det frisk pålandsvind och haveristen har ett 50 tal meter till kvar till klipporna. Vi kopplar och bogserar till säker hamn

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.