Sjöräddning

Dagens första uppdrag gick till Rescue Ingrid af Slättö och det är en medlem med maskinhaveri som befinner sig i området ost Harstena. En stund senare kommer ett sjöräddningslarm och det gäller en segebåt med masthaveri i området kring Oxelösund. Segelbåten ligger i ett utsatt läge med bara en dragg som håller båten på plats. Rescue Ingegerd Ramstedt lämnar snabbt kaj och går mot aktuell position. Samtidigt går även Lotsbåten från Oxelösund till aktuell position för att hjälpa till i arbetet med masthaveriet.

Under Rescue Ingrid af Slättös pågående bogsering av medlemmen med maskinhaveri söker JRCC sjöräddningsenheter i Gryt och det gäller en segelbåt som fått ankartampen i propellern och ligger illa till i en grund vik där den byiga vinden ligger rakt på. De har även rapporterat att en i besättningen har klämskador på ena handen. Rescue Ingrid af Slättö svarar på anropet, förtöjer haveristen som bogseras i en lugn vik och beger sig mot aktuell position. Rescue Ingegerd Ramstedt, som gick på sjöräddningslarmet i Oxelösund, är precis klara med detta uppdrag och sätter kurs söderut för att bistå i det sjöräddningslarm som Rescue Ingrid af Slättö arbetar med. På väg dit kommer ytterligare ett larm och nu gäller det ett drunkningstillbud en bit in i Bråviken. Rescue Ingegerd Ramstedt prioriteras om och vänder och sätter kurs mot aktuell position. Rescue Ingrid af Slättö rapporterar ungefär samtidigt att de har frigjort ankartampen från propelleraxeln, dragit ut segelbåten från viken och haveristen kan nu fortsätta för egen maskin. Den skadade handen bedöms i samråd med besättningen på haveristen som mindre allvarlig och ambulans är inte aktuell.

Rescue Ingrid af Slättö återgår till medlemmen med maskinhaveri som lämnades i den skyddade viken och fortsätter bogseringen till Gryts varv. Precis när medlemmen ligger förtöjd kommer nästa larm, nu gäller det en person med en misstänkt fotfraktur. Rescue Ingegerd Ramstedt lämnar Arkösund och sätter fart söderut och Rescue Ingrid af Slättö går också mot aktuell position som är strax norr Fyrudden. På plats gör vi gemensamt en första sjukvårdsinsats, transporterar sedan patienten till vår båt med hjälp av en traktor med släp och boende på ön, tar ombord patienten på Rescue Ingegerd Ramstedt som transporterar patienten till ambulans 9710 i Tyrislöt.

Båda enheterna går sedan efter ca 7 timmar till sjöss hem till Arkösund för bunker och iordningsställande av material. Värt att nämna att under eftermiddagen får vi även samtal om en båt som står på grund men de lyckas på egen hand ta sig av grundet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.