Sjöräddning

Vi hinner knappt lämna över patienten till ambulans 9350 då nästa larm inkommer om en båt med en person i som driver mot klippor öster om Kopparholmarna. Det är frisk ostlig pålandsvind med sjögång i området. Vi lämnar omgående kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt och när vi kommer fram har en fritidsbåt fått tag i båten och hjälper till med bogsering. Vi återgår till stationen och hinner bunkra och äta lunch/ middag innan nästa uppdrag kommer.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.