Sjöräddning

Vi får larm om båt på grund i Luleå. Eftersom Luleås båtar är på annat uppdrag åker vi tillsammans med KBV 306. Rescue Carmen från Luleå ansluter och kan hjälpa haveristen så vi återgår till hamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.