Sjöräddning

Larm från JRCC och det var passagerarbåten Diana som gått på grund öster om Oxelösund. Räddningsenheter från Räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet i Trosa och Arkösund, Kustbevakningen och Sjöfartsverket (Sjöfartsverket deltog med lotsbåt 225 från Oxelösund, Sjöräddningshelikopter samt lotsbåt/utbildningsbåt 746 från sjöräddningsskolan på Arkö) var snabbt på plats och påbörjade evakueringen av passagerarna ombord på Diana. Evakueringen gick lugnt till och passagerarna transporterades till lotsstationen i Oxelösund. Vår enhet Rescue Ingegerd Ramstedt evakuerade totalt 8 passagerare och 2 besättningsmän.

Efter utfört uppdrag vände vi åter till Arkösund och vi tackar alla inblandade parter för fin samverkan.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.