Sjöräddning

En mindre motorbåt har kört hårt på grund söder om Arkösund. Båten tar omedelbart in mycket vatten och sjunker tills den fastnar på kanten av grundet. Ombord befinner sig 3 personer och en katt blöta och kalla . Enbart lätta personskador men  i utsatt läge då båten hotar att kantra och därmed sjunka i det kalla vattnet. Genom att stå på ena kanten lyckas man hålla båten på plats tills vi anländer.

Haveristen ligger i ett något svårtillgängligt område men vi lyckas till slut med att stabilisera båten så pass mycket att vi kan få över de nödställda till Ramstedt för kontroll och värme / filtar. Efter att vi bedömt att det inte föreligger något behov av akut sjukvård gör vi ett försök att förhindra att båten sjunker med miljöpåverkan till följd.
Vi lyckas  till slut ta båten in till fastland  med hjälp av en större länspump samt att en av oss är ombord  på den skadade båten för kunna hålla den flytande.
När vi anländer till fastland kör vi upp den skadade båten på  grunt vatten så att den inte sjunker. Därefter transporterar vi 3 personer och katten till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.