Sjöräddning

En inringare som befinner sig på land ser en kantrad katamaran som driver bort ifrån en person som ligger vattnet. Det är sjögång och pålandsvind i området. Vi bemannar upp Rescue Ingrid af Slättö som snabbt lämnar kaj och sätter full fart mot aktuell position för att kunna säkra eventuella personer i vattnet. Kort därefter avgår Rescue Ingegerd Ramstedt. När Rescue Ingrid af Slättö kommer fram säkrar man en person som simmat in till land och står på en ö. Personen berättar att de var 2 personer ombord och att den andra personen i besättningen följt med katamaranen runt en udde. Strax därefter finner vi person nummer 2 vid en brygga. Båda är lyckligtvis välbehållna och utan skador. Vi ser till att de får ordning på sin utrustning och därefter går vi åter till vår hemmabrygga.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.