Sjöräddning Båtbrand

Vid lunchtid idag ljuder sökarna och denna gång gäller det en båtbrand strax utanför Arkösund. JRCC larmar ut RS Arkösund, Räddningstjänsten i Östra Husby, det lokala brandvärnet i Arkösund samt Kustbevakningens flyg KBV 503. Även ambulans 9350 larmas ut av SOS till Arkösund.

Rescue Ingegerd Ramstedt, som befinner sig i Arkösund, är snart på plats och påbörjar släckningsarbetet. Rescue Ingrid af Slättö, som befinner sig i området kring Harstena, lägger om kurs och går med full fart upp mot Arkösund för att hämta personal från Räddningstjänsten i Arkösund och köra ut dem till aktuell position. Även Rescue 913 larmas ut för att hjälpa till i räddningsarbetet.

Besättningen på haveristen har klarat sig bra men en av dem har andats in brandrök. När Rescue Ingrid af Slättö lastat av personalen från Räddningstjänsten så tar besättningen ombord besättningen från haveristen och kör in dem till Arkösund. Där väntar ambulans 9350 som tar hand personen som andats in brandrök. Rescue Ingrid af Slättö går åter till haveristen och tar samtidigt med sig en brandingenjör som i samverkan med Kustbevakningen gör en bedömning av risker för miljön etc. Kustbevakningens flyg 503 har mycket avancerad utrustning som kan spåra utsläpp av ex diesel och bensin.

Tyvärr går inte båten att rädda men turligt nog så mår besättningen okey. Vi lämnar olycksplatsen och går åter Arkösund för bunkring och återställande av material.

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga inblandade för en strukrurerad och väl genomförd räddningsinsats

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.