Sjöräddning drivande båt norr Bredskär Holmsund

Båt gått på en mjärde där propellern fastnade och motorn stannade. Båten drev från land i den nordliga vinden. Den som framförde båten försökte få båten mot land genom att simma och misslyckades. Kvinnan och sonen driver ut från land. Mannen kommer till land och lånar båt för att undsätta drivande båt tillsammans med kamrat. Den drivande båten var i land då Rescue MinLouis kom fram mot angiven position. Efter kontakt med personerna på haveristen avslutades uppdraget och Rescue MinLouis och RescueRunner F&B2 går tillbaka till Patholmsviken.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.