Sjöräddning på en 23 meter motorbåt

Sjöräddning klockan 03:47 på en 23 m motorbåt.

Bägge maskinerna har stannat och man driver. Det är frisk vind i området och en sjögång på 2,5 .

Vi bemannar upp Ingegerd Ramstedt och går mot haveristen som befinner sig 13 sjömil öster om Harstena i havet. Framme på plats kopplar vi och bogserar. 5 timmar senare när vi kommit inomskärs lämnar vi över bogseringen till andra aktörer som ska bogsera sista biten till varv.

Vi tackar för oss och går mot hemmahamnen

 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.