Sjöräddning/förebyggande utryckning

Fick larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). Då Kustbevakningen (KBV) avgick mot haveristen ombads vi avvakta. KBV ringde dock senare och bad oss ta över då de behövde dra vidare för byte av besättning. Haveristen gick för eget segel till hamnen där vi kopplade och bogserade in dem till gästhamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.