Sjöräddningslarm - Befarad drunkning

Vi är ute och motionerar Rescue Hemsö och har precis lämnat bryggan i Agö Storhamn när personsökarna böjar tjuta och kort därefter också båtens fasta Rakelenhet. Larmet gäller en befarad drunkning vid Malnbaden...

Klockan har precis passerat 15.30 och strax efter att vi lämnat bryggan i Agö Storhamn med Rescue Hemsö så piper personsökarna och kort därfter också båtens fasta Rakelterminal. Vi kvitterar larmet via telefon då vår fasta Rakel spökar lite och får veta att larmet gäller en befarad drunkning vid Gräsmaln/Malnbaden, blåljuset slås på och gasreglaget körs i botten för att så snabbt som möjligt ta oss till platsen för att bistå ambulans och räddningstjänst som larmas landvägen.

Vi hinner dock knappt passera Storsundet och ta oss ut på Flaket innan vi överhör radiokommunikationen där det meddelas att personen återfunnits välbehållen och plockats upp av en privatbåt. Vi avslutar vår del av insatsen och fortsätter mot Klubbviken.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.