Sjuktransport

Vid 18 tiden fick vi ett samtal från SOS Alarm som önskade hjälp med en sjuktransport från en ö. Vi väntar in ambulansen och när de är på plats lämnar vi kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt och går mot aktuell position. På plats gör vi gemensamt ett första omhändertagande och tar ombord personen. Vi går därefter åter till Arkösund. Väl framme flyttar vi över personen till ambulansen för vidare transport till sjukhus. Vi tackar som vanligt för fin samverkan och är redo för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.