Sjuktransport

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen om en svårt sjuk man kl. 23.16. Vi avgick med ambulanspersonal mot fartyget där personen befann sig och kunde anlända efter 40 minuter.

Allt avlöpte väl och vi var förtöjda vid 02.00. Under uppdraget hade vi endast 50 meters sikt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.