Sjuktransport

Person med armskada ombord på segelbåt. Avgår med Rescue Lillie Af Vivesta och hämtar upp ambulans vid Studsviks brygga och beger oss därefter till patient. Efter att ambulanspersonal gett smärtstillande lastar vi patient ombord på Rescue Lillie Af Vivesta och går tillbaka mot Studsviks brygga.när patient är lastad i ambulans återgår vi hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.