Sjuktransport

Sjuktransport

Söndagens jour med underhållsarbete och simning avslutas med en sjuktransport av misstänkt covidpatient tillsammans med ambulanspersonal

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.