Sjuktransport

Knappast hade besättningen på Rescue Hälsinglands Sparbank hunnit slutföra uppdraget med den havererade båten när nästa uppdrag inträffar. Privatpersoner ringer till jourtelefonen och meddelar att en anhörig har skadat sig. De uppmanas att kontakta SOS för bedömning och för att få tillgång till sjukvårdsresurser. Efter samråd med sjukvården fattas beslutet att Rescue Hälsinglands Sparbank ska bege sig direkt till den angivna positionen. Rescue Hemsö och dess besättning blir också larmade för att assistera på platsen och eventuellt transportera sjukvårdspersonal. Patienten tas omhand och placeras på en bår för en kort båtfärd och därefter vidare till sjukhuset med ambulans.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.