Sjuktransport

Befarad lunginflammation

Måndagen började med en sjuktransport prio 3 tillsammans med ambulans, hämtning av patient för transport till ambulans på Dalarö

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.