Sjuktransport

På måndagseftermiddagen inkommer ett larm från SOS om en sjuktransport från en ö i Högakusten. Rescue Ilse Sanne bemannas kvickt med frivilliga sjöräddare samt ambulanspersonal från Övik. Väl på plats på ön påbörjas vård av patient som sedan lastas på Rescue Ilse Sanne och körs tillbaka till sjöräddningsstation i Örnsköldsvik för vidare färd med ambulans till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.