Sjuktransport

Larm från SOS klockan 18:53 angående en person som behöver komma till sjukhus. Positionen är en bit söderut i vårt område. Vi lämnar kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt och på vägen mot aktuell position hämtar vi ambulanspersonalen i Tyrislöt som följer med ut till patienten. På plats görs ett första omhändertagande och därefter går vi åter till ambulansen i Tyrislöt för vidare transport till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.