Sjuktransport

Person behöver vård i Trosa skärgård. Då isen ligger så att personen blir isolerad ute på ön och har inga möjligheter att ta sig in till fastlandet för att uppsöka vård. Vi avgår med Svävare Rescue Enok, hämtar upp personen och svävar in denne till fastland där bil väntade för vidare transport till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.