Sjuktransport från fartyg, Ålands Hav.

Larm kl 01.10 från Sjö-och Flygräddningscentralen angående person med hjärtstopp ombord på fartyget Baltic Princess liggandes på Ålands Hav. Avgår skyndsamt med Rescue Vialla och ambulanspersonal ombord. Möter upp strax söder om Tjärven där vi bordar fartyget och släpper över vår besättning & sjulvårdspersonal. Beslutar om att evakuera patienten, vilket vi gör i höjd med Kapellskär. Sätter därefter högsta möjliga fart mot Refsnäs där vi lastar om till ambulans för vidaretransport till sjukhus. Nordlig vind, 10m/s, tät dimma.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.