Sjuktransport från ö

En person har ett finger som sjukvården misstänker är brutet. Vi hjälper SOS med transport in till Årstahavsbad där familjen kan åka egen bil in till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.