Sjuktransport till ambulans

Måndag kl 18.06, inte många många minuter efter föregående larm från SOS, får vi ytterligare ett önskemål om en sjuktransport. En tredje besättning bemannar en enhet och går mot en position i höjd med Fyrudden. På plats gör vi ett första omhändertagande och går sedan till ambulans 9350 i Tyrislöt för vidare transport till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.