Sjunkande båt

Larm inkom om sjunkande båt. Haveristen hade blivit evakuerad av en ledig sjöräddare som uppmärksammat händelsen från sin privata vattenskoter. När vi kom fram stod båten på botten ett par meter från land och haveristen hade lämnat platsen, räddningstjänsten likaså. Uppdraget avblåstes i och med detta.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.