Sjunkande båt

Klockan 11:25 på lördagen inkom förfrågan om Sjöräddningssällskapet station i Öregrund kunde bistå Räddningstjänsten med en sjunkande båt utanför Gräsö. 

Rescue Olof Wallenius bemannas upp med och tar med personal från räddningstjänsten i Öregrund och går ut till platsen. Vid framkomst ser man att aktern ligger väldigt lågt. 

Arbete påbörjats med att försöka länsa ur vattnet. Under eftermiddagen ansluter kustbevakningen och arbetet fortsätter. 
Vid 17 tiden avbryts insatsen då läget är oförändrat och man tar beslut om att återuppta arbetet på söndagen istället. 

Klockan 08 på söndagen fortsätter vi insatsen tillsammans med RS Räfsnäs och Kustbevakningen. 
Dykare från kustbevakningen hittar läckaget och man tätar för att kunna länsa ur vattnet. 

Kl. 13:10 avbryts den statliga miljöräddningen och arbetet fortsätts av kommunen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.