Sjunkande båt, 4 personer i vattnet

För de frivilliga sjöräddarna i jour på RS Stockholm startade onsdagsmorgonen den 31 mars med ett sjöräddningslarm. Joursökarna tjöt vid klockan 07:54 med information ”Sjöräddning – 4 personer i vattnet”.
Rescue Rebecka af Odd Fellow avgick vid klockan 08:05 med tre personers besättning mot platsen norr om RS Stockholms brygga vid Österskär.

En båt med fyra personer hade kantrat och höll på att sjunka, de fyra personerna från båten befanns sig i vattnet.

Personer på land hade observerat händelsen, larmat, samt tagit sig ut med egen båt till personerna som de snabbt kunde hjälpa upp ur det kalla vattnet.

När Rescue Rebecka af Odd Fellow var på plats konstaterades snabbt att fara för liv var över efter rådigt och snabbt agerande av personer på land och de frivilliga sjöräddarna fick istället i uppgift att säkra båten som höll på att sjunka. Fara för liv går alltid först men även egendomsräddning för att skydda miljön mot utsläpp är en uppgift vi kan få.

Båten säkrades med tampar och bogsering in mot land startades. Båtens last gjorde att den var mycket tung och under långsam bogseringen mot land fick båten till slut bottenkänning där beslut togs att stoppa vidare förflyttning. Vid detta skede avslutades sjöräddningsinsatsen för RS Stockholm och Rescue Rebecka af Odd Fellow återgick mot hemmabryggan vid Österskär.

Till platsen larmades ambulans som tog hand om de personer som hamnat i vattnet. Även sjöenheter från Polis och Kustbevakning anlände och efter avslutad sjöräddning de tog över hanteringen av båten vars för är det enda som sticker upp ur vattnet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.