Sjunkande båt efter grundstötning

Larmsamtal till jourtelefon, "båten sjunker" Båten hade tidigare under dagen gått på grund men då hade ingen läcka upptäckts. Efter att jour-besättningen länspumpat båten kunde den bogseras till hamn för upptagning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.