Skadad efter grundstötning

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) angående grundstötning vid Smygehuk, en person ombord som är skadad. Båt ej fast på grund. Ambulans på väg mot Smygehamn. Osäkert om båten kan ta sig för egen maskin till kaj. Under framkörning har haveristen själv lagt till i Smygehamn och ambulanspersonal får tillgång till patient. Rescue Skåre vänder och Rescue Erik Westerberg behövde ej lämna kaj.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Sjuktransport från fartyg
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
W
Våghöjd:
0.5 - 1 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.