Skadat barn

Barnet leker men faller ner på den hårda klippan och slår sig. Rescue Björn Christer hämtar far och son, som blir omplåstrad, vid Domkyrkan Långviksskär för snabb transport till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.