Skallskada på St Arkholma

Larm om en kvinna som ramlat och slagit i huvudet och blöder ymnigt. Vi åker mot Arkholma där patienten befinner sig och för att assistera ambulanshelikopter. Efter en kortare check av patientstatus lastar vi och går mot Sandvik där helikoptern landar. Patienten lämnas över till ambulanssjukvårdarna som tar över vården av patienten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.