Skärmflygare i nöd vid Ven

Vi blir ombedda av Sjö och Flygräddnings centralen att bege oss mot södra udden på Ven, skyndsamt. En paraglider har gått ner i havet och risk finns att personen hamnat under vattenytan. Med hjälp av personer från tre privata båtar lyckas de få ombord personen och påbörjar HLR samtidigt som de styr mot ambulans på ön. De får ombord ambulanspersonal och vi kommer fram tillsammans med RS Lommas enhet och assisterar vid HLR till ambulanshelikopter anländer. Den skadade vinschas upp och förs till sjukhuset i Köpenhamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.