Skuta på grund

Samtal om äldre segelskuta som stod på grund. Vi kopplade i masten för att luta båten så att den kunde komma loss från grunder. Ingen vatteninträngning eller skada på båten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.