Slut på bränsle

Slut på bränsle, haverist drev mot Båkharen och drev på grund. Lättare lossdragning och sen bogsering till Fliskär.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.