Slut på bränsle

19.33 igår inkommer ett larm från en medlem som har fått motorstopp utanför Svartklubbens fyr på Ålands hav. Rescue Singö lämnar Grisslehamn 19.35 och är på plats 19.45. Väl på plats så konstaterats att de har slut på bränsle troligen på grund av felaktig bränslegivare. Bogsering påbörjas och transport till Grisslehamn för bunkring. Uppdrag avsutlas 21.45. Medlem kan fortsätta sin resa för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Bränslebrist/starthjälp
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0.3 - 1.5
Vindriktning:
S
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.