Snabb assistans och kort bogsering

På väg åter till hamnen, efter genomförd övning, blev vi signalerade från en motorbåt i behov av assistans. Efter en kortare bogsering kunde båten förtöjas i hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.