Snipa med motorproblem

Medlem med motorproblem i närheten av stendörren driver på öppet vatten. Vid vår ankomstdagar ha de fått visst ankarfäste. Kopplar upp och bogserar till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.