Snipa på grund Lisö

Snipa 7m på grund. En person har varit i vattnet. Vi avgår med Rescue Henry Andersson med fyra i besättning. Framme på platsen så står snipan rätt på grundet. Vid kontakt med personer ombord så mår alla bra, person som varit i vattnet är ombytt och varm. Vi drar loss, genomför kontroll så att det inte är någon vatteninträngning samt att roder med mera funkar som det skall. Vi följer dom en bit och konstaterar att dom kan fortsätta för egen maskin. Vi tackar för oss och går åter hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.