Sök efter motorbåt

Vi får larm under pågående övning vid Ölandsbron, angående motorbåt med maskinstopp utanför Borgholm. Går mot position i gropig sjö och ber om att få även RS Mönsterås utlarmande. Söker på uppgiven position men finner inget där. Till slut får vi optisk kontakt med haveristen, går fram och ser att de lyckats ankra. Då Rescue Bengt Järlebring har några minuter till positionen avvaktar vi och låter dem koppla upp och dra in haveristen till Saltor (ost Pataholm).

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Sök
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
8.0 - 10.7
Vindriktning:
N
Våghöjd:
0.5 - 1 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.