Sök efter person i vatten

RS Ystad nås av sjöräddningslarm om misstänkt person som driver ute till havs på en badanka. Tolv minuter efter larmet lämnar Rescue Sparbanken Skåne kaj och kort därefter även Rescue Sjömanshuset. Sök påbörjas utanför Nybrostrand i samarbete med Kustbevakningens flyg. Under pågående sök får de frivilliga sjöräddarna beskedet att den familj som tappat badankan rapporterat in till Polisen om badankan som varit tom vid förlorandet. Räddningsaktionen kunde därför avslutas av Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). Alla enheter återgår och återställs inför nya instanser.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.